Beovrt
6/6

6. Čišćenje snega


U sklopu svoje delatnosti, Beovrt nudi uslugu čišćenja snega sa parkinga, trotoara i prilaza komercijalnih i poslovnih objekata u zimskim mesecima. Posedujemo svu potrebnu mehanizaciju i opremu kao i obučene radnike za ovu vrstu radova.

Čišćenje snega   Čišćenje snega   Čišćenje snega   Čišćenje snega
         
Čišćenje snega   Čišćenje snega