Beovrt
2/6

2. Izgradnja zelenih površina


Do sada je Beovrt izveo radove na uređenju prostora velikog broja javnih objekata, poslovnih i komercijalnih objekata, kao i privatnih okućnica. Beovrt nudi usluge iz domena izvođenja radova pejzažnog inženjeringa kao što su: pripremni i sanitarni radovi, izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i dreniranja terena, izgradnja građevinskih parternih elemenata staza i platoa, izgradnja malih parkovskih objekata (stepenica, zidova, ograda, fontana i sl.), ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara, ugradnja sistema za drenažu i navodnjavanje, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka setvom ili postavljanjem busen travnjaka.2.1. Pripremni i sanitarni radovi

U okviru ove grupe radova Beovrt vrši radove čišćenja terena, seče stabala, vađenja panjeva, utovara i odvoza materijala na deponiju, obeležavanje terena, zaštitu postojećih biljaka i sl. Beovrt poseduje odgovarajuću mehanizaciju za ove radove.Pripremni i sanitarni radovi   Pripremni i sanitarni radovi   Pripremni i sanitarni radovi   Pripremni i sanitarni radovi

2.2 Zemljani radovi

Beovrt vrši radove nabavke, dovoza i razastiranja humusne zemlje, spravljanje i razastiranje specijalnih supstrata u zavisnosti od sasatava postojećeg zemljišta i potreba biljaka, odvoza ili skladištenja viška zemlje, nivelisanja i oblikovanja terena, poboljšanja mehaničkih i hemijskih osobina stojećeg zemljišta, dovoza i razastiranja drenažnog materijala i drenažu zemljišta. Beovrt poseduje potrebnu mehanizaciju za izvođenje ovih radova.Zemljani radovi   Zemljani radovi   Zemljani radovi  

2.3 Izgradnja parternih elemenata i malih parkovskih objekata

Beovrt vam nudi usluge izgradnje staza, platoa, stepenica, potpornih zidova, ograda i fontana.Izgradnja parternih elemenata   Izgradnja parternih elemenata   Izgradnja parternih elemenata   Izgradnja parternih elemenata

2.4. Ugradnja mobilijara

Beovrt vrši nabavku i ugradnju parkovskog i urbanog mobilijara, klupa, žardinjera, đubrijera, sprava za dečija igrališta i sl.Ugradnja mobilijara   Ugradnja mobilijara   Ugradnja mobilijara  

2.5 Ugradnja sistema za navodnjavanje

Beovrt nudi usluge projektovanja i ugradnje automatizovanih sistema za navodnjavanje najboljih svetskih proizvođača. Prilikom izgradnje sistema za navodnjavanje vrši se postavljanje cevi sistema za navodnjavanje, ugradnja šahtova sa elektromagnetnim ventilima, priključenje na vodovod, postavljanje prskalica i njihovo fino podešavanje, kao i ugradnja, povezivanje i programiranje upravljačke jedinice kompjutera.Sistemi za navodnjavanje   Sistemi za navodnjavanje   Sistemi za navodnjavanje   Sistemi za navodnjavanje

2.6. Sadnja biljaka

Beovrt vrši usluge nabavke, transporta i sadnje biljaka. Posedujemo potrebnu mehanizaciju i obučene radnike za sadnju odraslog drveća velikih dimenzija. Pre sadnje vršimo adekvatnu pripremu zemljišta koja zavisi od svojstava postojećeg zemljišta i zahteva biljaka koje se sade.Sadnja biljaka   Sadnja biljaka   Sadnja biljaka   Sadnja biljaka

2.7. Zasnivanje travnjaka

Beovrt vrši uslugu zasnivanja travnjaka setvom semena ili postavljanjem travnog busena. Pre zasnivanja travnjaka vrši se agrotehnička priprema zemljišta, poboljšavanje mehaničkih i hemijskih svojstava zemljišta i fina nivelacija zemljišta radi pripreme za postavljanje travnjaka. Koristimo kvalitetne smeše semena koje biramo u zavisnosti od uslova sredine, a busen travnjak koji postavljamo je sejani travnjak visokog kvaliteta.Zasnivanje travnjaka   Zasnivanje travnjaka   Zasnivanje travnjaka