Beovrt
3/5

3. Izrada projekta

U odnosu na uslove sredine, potrebe i želje klijenta, kao i mišljenja pejzažnog arhitekte, pristupa se izradi idejnog projekta. U zavisnosti od situacije, i ako tako klijentu odgovara, može se uraditi samo idejni projekat ili se pristupa izradi izvođačkog ili glvanog projekta. Beovrt poseduje za ovo potrebne licence. U okviru izrade projekta obavlja se predmer radova i predračuna troškova za odabrano rešenje.Primer:

Na osnovu razgovora sa investitorm, pristupljeno je izradi idejnog rešenja, sa ilustracijama, odnosno referentnim fotografijama, a potom je urađen projekat, predmer radova i predračun troškova, kao i 3D model, da bi investitor mogao jasnije da sagleda zamisao projektanta. Glavni zadatak prilikom rešavanja okućnice bio je zaštiti dvorište od pogleda sa susednih parcela, kao i zakloniti okolne kuće i dvorišta. Želja investitora bila je i da dvorište ima što prirodniji izgled i da se prilikom izgradnje što više koristi kamen. Zbog toga je izvršena denivelacija dvorišta. Velikim stenama obodno je izdignut nivo dvorišta, a centralni deo iza kuće je potpuno ravan, u vidu prostranog otvorenog travnjaka oivičenog stenama. Potporni zidovi su prirodni i predstavljaju kombinaciju škarpe i zida. Stene pridržavaju zemlju u koju su obodno zasađene visoke biljke koje zaklanjaju pogled, a ispred njih je niži sprat biljaka, šiblje, perene i aromatično bilje koje će vremenom potpuno zakloniti zemlju i delimično kamen. Prostran travnjak pruža mogućnost aktivnosti poput igre dece i fudbala, a ovde se može izgraditi bazen, zaklonjen u zelenilu, koji je planiran u budućnosti. Mesto za sedenje i roštilj će biti na prostranoj terasi koja će se obložiti istom vrstom kamena kao i stene, a akcenat u dvorištu će biti i slobodni zidovi koji će se rešiti u vidu gabiona, biće obloženi žičanom konstrukcijom i ispunjeni istom vrstom kamena.
Idejno rešenje   3d-model  
VIDEO