Beovrt

Proces

Beovrt nudi kompletne usluge iz domena pejzažne arhitekture

Pružanje usluga i način saradnje zavise od složenosti projekta, obima posla kojem se pristupa, kao i zahtevima klijenta. Opšti princip rada se sastoji iz pet faza koje detaljnije opisane na ovoj strani. U zavisnosti od situacije, potreba projekta i želja naručioca, u okviru jednog procesa mogu se sprovesti sve ove faze ili samo neke od njih koje su neophodne za taj projekat. Na Vama je da izaberete u skladu sa željama i potrebama a naš tim će se pobrinuti za uspešnu realizaciju Vaše zamisli.


Na sledećim stranama možete saznati više o načinu rada našeg biroa, kao i svim fazama procesa, koje su objašnjenje kroz konkretan primer iz prakse. Na baneru se nalaze fotografije po fazama na primeru rezidencijalnog vrta u Crnoj Gori, kao i okućnice u Surčinu.Beovrt - Pre i posle

Selekcija fotografija izvedenih radova, na kojima se vidi zatečeno i izvedeno stanje.