Beovrt

TRŽNI CENTAR DELTA CITY

Investitor: Delta City
Autor projekta: Beovrt
Lokacija: Beograd, Novi Beograd
Izvođenje radova: Beovrt, 2008.


brif.

Glavne odlike projekta zelenih površina Delta city-a su funkcionalnost, jednostavnost,  efektnost, i usaglašenost  sa arhitekturom objekta i inertnim površinama oko njega (trotoarom, parkingom i ulicama).  Zelene površine su dinamične površine koje svojim dizajnom naglašavaju i usmeravaju kretanje korisnika ka glavnom ulazu. Psihološki naglašavaju pokret, dinamiku, užurbanost i kretanje oko tržnog centra.
Glavni motiv projekta su trake koje se linearno protežu duž cele površine tržnog centra. U trakama su zasađene biljke, njihova površina je zastrta rizlom,  a od travnjaka su odeljene pocinkovanim limom.
Trake, kao i biljke u njima su raspoređene tako da deluju kao da se kreću oko tržnog centra i tangiraju ka glavnom ulazu. Usklađene su sa pogledom korisnika, i kada se sagledavaju od glavnog ulaza, deluju kao da se polako gube ka periferiji i nestaju.