Beovrt

OKUĆNICA NA SENJAKU

Investitor:
Autor projekta: Beovrt
Lokacija: Beograd, Savski Venac
Izvođenje radova: Beovrt, 2005.


brif.

Pri izradi  projekta glavni izazov je bio naglašeni pad terena. Ovo dvorište je trebalo podeliti na više terasa i dodeliti im različitu namenu. Na različitim kotama su formirane terase kružnog oblika, a povezane su stepenasto postavljenim kamenim pločama. Između njih se na kosinama nalaze gusti zasadi koji ih odvajaju u zasebne celine.
Na prvu terasu se spušta stepeništem – na njenoj ravni je zamišljena fontana geometrijski jednostavnih linija (kvadrat i krug). Ona je okružena oblucima koji će da se ponove kao ukrasni element u drugim delovima bašte.
Sledeća terasa predstavlja veliku travnatu površinu predviđenu za igru dece ili bilo koje druge aktivnosti. Poslednja terasa je donekle skrivena, jer se nalazi u najnižem uglu vrta i u senci visokih četinara. Ponovo se na kružnoj ravni javlja kvadrat – površina je zamišljena kao vrtni šah.