Beovrt

CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU

Investitor: Sekretarijat za socijalnu zaštitu gradske uprave grada Beograda
Autor projekta: Beovrt
Lokacija: Beograd, Novi Beograd
Izvođenje radova: Beovrt, 2012.


brif.

Pejzažno uređenje ovog prostora bilo je potrebno usaglasiti sa specifičnim potrebama korisnika objekta. Projektom su predviđeni razni sadržaji koji su definisani u skladu sa investitorom i projektnim zadatkom.

Centralni deo prostora zauzima veliki travnjak, koji pre svega ima rekreativnu funkciju i koji je predviđen za realizovanje fizičkih aktivnosti korisnika ovog prostora. Na njega se nadovezuje plato sa tribinama, čime je omogućeno organizovanje priredbi i ostalih svečanosti na otvorenom. Formiran je i vrt sa lekovitim i začinskim biljkama, kao i voćnjak, koji omogućavaju korisnicima centra aktivno učestvovanje u edukativnim i rekreacionim svakodnevnim aktivnostima. U izolovanom delu kompleksa predviđen je prostor opremljen spravama za vežbanje, koje su namenjene razvijanju i poboljšanju psiho-motornih funkcija.

Spoljni prostor uređen je postavljanjem travnjaka i sadnjom dekorativnih drvorednih sadnica duda i lipe.