Beovrt

Usluge

Beovrt nudi kompletne usluge iz domena pejzažne arhitekture

Osnovne delatnosti kojima se bavimo i usluge koje Vam možemo ponuditi su:

1. Planiranje i projektovanje zelenih površina izradom idejnog ili glavnog projekta sa svom pratećom dokumentacijom (kompozicioni plan, nivelacioni plan, situacioni plan, plan sadnje sa sinhron planom, plan sistema za zalivanje, preseci, detalji ...).

2. Izgradnja zelenih površina i izvođački radovi (higijensko-sanitarni radovi, zemljani radovi, postavljanje zastora, opreme i mobilijara, izgradnja sistema za zalivanje travnjaka i biljaka, nabavka, transport i sadnja ukrasnih biljaka, zasnivanje travnjaka postavljanjem busena ili sejanjem ...).

3. Održavanje zelenih površina i održavanje zelenila enterijera na bazi godišnjeg ugovora ili povremenih intervencija (košenje trave i održavanje travnjaka, vertikulacija i aeracija, okopavanje i prihranjivanje biljaka mineralnim đubrivima, borba protiv korova, zaštita biljaka od štetočina i bolesti, orezivanje i formiranje kruna biljaka i drveća ...).

4. Biodekoracija enterijera i ozelenjavanje unutrašnjeg stambenog i poslovnog prostora (biodekoracija kancelarija, biodekoracija stanova, biodekoracija hotela i tržnih centara, biodekoracija terasa, biodekoracija holova i hodnika ...).

5. Iznajmljivanje građevinskih mašina i mašina specijalizovanih za izvođačke i radove na održavanju u pejzažnoj arhitekturi (trimeri, koslilice, rajderi, baštenski traktor, mini bager, utovarivač, kamion sa cisternom, kombinirka, vozni park sa velikim brojem različitih teretnih vozila ...).

6. Čišćenje snega za sve namene i prostore (čišćenje snega sa parkinga i trotoara, čišćenje snega na prilazima i pešačkim stazama komercijalnih i poslovnih objekata, čišćenje snega stambenih blokova i naselja, čišćenje snega sa ulica i velikih fabričkih kompleksa ...).