Poslovni Objekti

GTC

_Novi Beograd_2017

Investitor: GTC

Lokacija: Novi Beograd

Izvođač radova: Beovrt

Izvođenje radova pejzažnog uređenja poslovnog kompleksa GTC-a na Novom Beogradu, upotpunuilo je izvođačku praksu Beovrta. Pejzažno uređenje karakterišu jasne geometrijske forme, kako u parteru tako i na višim etažama. Dok u žardinjerama partera dominiraju perene i ukrasne trave, više etaže su prepoznatljive po zelenim krovovima formiranih od sukulentnih vrsta.