Poslovni Objekti

Hilton Hotel

_Beograd_ 2017/2018

Investitor: Belaga Management Company

Autor projekta: Beovrt

Lokacija: Beograd, Ulica Kralja Milana

Izvodjenje radova: Beovrt, 2017/2018.

Restoransku baštu i krovne vrtove hotela Hilton karakteriše luksuzno pejzažno uređenje.

Bašta restorana je savršeno ušuškana visokim zelenim platnom koga formira Cupressocyparis laylandii. Grupacije perena i žbunastih vrsta dopunjuju teksturnu i koloritnu dinamiku, dok soliterni primerci raskošnih multi-stem formi Prunusa i Photinije akcentuju atraktivnost celog ambijenta.

Prepoznatljivost krovnih vrtova viših etaža hotela je postignuta ritmičkim varijacijama formi, tekstura i kolorita. Bronzane žardinjere u kontrastu sa zelenilom biljaka, dominantnost robusnih stena na ujednačenoj belini oblutka i prepoznatljivi 'pom-poms' habitusi, su svakom krovnom vrtu dali autentičnost i u pravom smislu upotpunili arhitekturu celog objekta.