Poslovni Objekti

Navigator Business Center

_Beograd_2016

Investitor: MPC Properties

Autor projekta:

Lokacija: Novi Beograd, Ulica Milutina Milankovića

Izvodjenje radova: Beovrt, 2016.

Izgradnja zelenih površina prestižnog poslovnog centra na Novom Beogradu poverena je Beovrtu. Pored uređenja parternog dela, posebno zanimljiv deo kompleksa čini krovni vrt, sa dalekim vizurama na okolni gradski pejzaž. Dok žbunasta niska vegetaicja preovladava u geometrijsim formama partera, krovnim vrtom dominira sedumski pokrivač.

Pravilnim uspostavljanjem zelenih površina olakšava se buduće ostvarivanje njihovih kompleksnih funkicja, što je Beovrt ovim projektom još jednom pokazao.