Privatne Okućnice

Okućnica u Surduku

_Stara Pazova_2016

Investitor: Privatno lice

Autor projekta: Beovrt

Lokacija: Surduk, Stara Pazova

Izvodjenje radova: Beovrt, 2016.

Dvorište okućnice u Surduku predstavlja pravi mali privatni park. Funkcionalno zoniranje aromatične bašte, mesta za 'firepit', igrališta, sportskog terena, parkinga, zatim nivelaciono usklađivanje planiranih zona, vizuelno markiranje određenih ambijenata adekvatnim izborom biljaka, kao i zatvaranje nepoželjnih vizura i otvaranje drugih prema Dunavu, činili su neke od glavnih koraka pri formiranju kompletnog kompozicionog rešenja ove okućnice, posle čega se pristupilo realizaciji.