Rezidencijalni Kompleksi

SUN CITY

_Novi Beograd_2017

Investitor: Energogroup

Autor projekta: Beovrt

Lokacija: Novi Beograd

Izvođač radova: Beovrt 2017

Beovrt u saradnji sa kompanijom Energogroup, projektuje i izvodi još jedan prepoznatljiv pejzažno-arhitektonski projekat. U pitanju je stambeno-poslovni kompleks Sun City, smešten u Bloku 63 na Novom Beogradu. Uređenje zelenih površina je u potpunom skladu sa arhitekturom objekta, kako funkcionalno tako i estetski. Koloritna, teksturna i oblikovna ritmika biljnog materijala prožima se sa sveobuhvatnim konceptom uređenja slobodnih površina ovog kompleksa, naglašavajući različite načine i dinamiku korišćenja različitih funkcionalnih celina.