Čišćenje snega

U sklopu svoje delatnosti, Beovrt nudi uslugu čišćenja snega sa parkinga, trotoara i prilaza komercijalnih i poslovnih objekata u zimskim mesecima. Posedujemo svu potrebnu mehanizaciju i opremu kao i obučene radnike za ovu vrstu radova.